COMUNICAT DE PRESA – SMART STUDENT

Lansarea proiectului cu titlul  „SMART STUDENT – Studenti inovatori, tineri antreprenori”

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila alaturi de partenerul Asociatia Ascend, anunta lansarea proiectului „SMART STUDENT – Studenti inovatori, tineri antreprenori” cod MySMIS 142129, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 6 – “Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.iv: „Sporirea relevantei pe piata fortelor de munca a educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca si consolidarea formarii si a sistemelor de formare profesionala, precum si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea programelor de invatamant si instituirea si dezvoltarea unor sisteme de invatare la locul de munca, inclusiv a unor sisteme de invatare duala si programe de ucenicie”, Obiectivul specific 6.13 „Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.”

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea gradului de ocupare a absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv si domeniile de specializare inteligenta, ca urmare a accesului a 341 de studenti din regiunile de implementare ale proiectului la un pachet de activitati formative antreprenoriale.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin furnizarea unui program de formare antreprenoriala si dezvoltarea cunostintelor si competentelor relevante pentru un numar de 341 de persoane, in scopul infiintarii si demararii a 13 intreprinderi si a crearii de minim 65 de locuri de munca. Prin organizarea si derularea de servicii de formare profesionala, stagii de practica, servicii personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat, se urmareste atat reducerea perioadei de timp de la absolvirea studiilor superioare pana la ocuparea pe piata muncii a absolventilor, cat si dezvoltarea sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectivul proiectului contribuie direct la obiectivul major POCU, sustinand dezvoltarea resurselor umane prin dobandirea de competente profesionale si invatarea pe tot parcursul vietii, prin facilitarea tranzitiei a 341 de studenti de la scoala la viata activa. Astfel, se urmareste reducerea saraciei si excluziunii sociale prin calificarea fortei de munca si facilitarea accesului acesteia pe o piata a muncii competitiva. Dezvoltarea resurselor umane reprezinta unul dintre elementele fundamentale ale cresterii accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, fiind pilonul incluziunii sociale si al combaterii saraciei.

Proiectul va produce efecte pozitive pe termen lung prin contribuirea la dezvoltarea durabila a regiunilor de implementare, prin infiintarea si dezvoltarea a 13 intreprinderi si crearea a minim 65 de locuri de munca. Prin toate aceste masuri, proiectul urmareste cresterea ratei de ocupare a absolventilor in corelare cu nevoile pietei muncii, precum si constientizarea acestora cu privire la cultura antreprenoriala si facilitarea insertiei pe piata muncii a absolventilor.

Proiectul se va implementa in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru.

Proiectul vizeaza prin activitatile previzionate un grup tinta format din 341 de studenti inmatriculati in cel putin anul 2 de studii de licenta si studenti in ciclul de studii universitare de masterat si de doctorat, care isi doresc sa infiinteze intreprinderi in sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au in vedere dezvoltarea de afaceri in domeniile si subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate identificate prin SNCDI in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru.

Principalele rezultate estimate:

 • 1 campanie online de informare a publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului realizata
 • 2 pagini de social-media create
 • 50 de postari pe paginile de socializare
 • 341 persoane apartinand grupului tinta selectate in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala
 • 341 persoane din grupul tinta participante la programul de formare antreprenoriala
 • 341 kit-uri curs formare antreprenoriala achizitionate si distribuite
 • 341 de subventii acordate participantilor la curs
 • 341 certificate de absolvire a cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale distribuite
 • 341 de planuri de afaceri elaborate individual sau in echipa de participanti in cadrul cursurilor de formare in competente antreprenoriale
 • 341 persoane participante la modulul dezvoltare durabila
 • 341 persoane participante la modulul egalitate de sanse si nondiscriminare
 • 1 platforma online de depunere si evaluare a planurilor de afaceri realizata
 • 1 concurs de evaluare si selectie a planurilor de afaceri in regiunile de implementare organizat
 • 13 planuri de afaceri selectate
 • 13 persoane participante la stagiile de practica
 • 13 persoane beneficiare de servicii personalizate de consiliere/consultanta/ mentorat pentru infiintarea de intreprinderi
 • 13 intreprinderi infiintate si functionale
 • 13 ajutoare de minimis acordate in vederea implementarii planurilor de afaceri aprobate in cadrul proiectului
 • 65 de persoane angajate in cadrul intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului, corespunzator cuantumului ajutorului de minimis oferit
 • 13 intreprinderi infiintate monitorizate cu privire la functionarea si dezvoltarea acestora

 

Proiectul are o durata de 24 luni si se va implementa in perioada 03 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 9.685.281,87 lei, din care 8.232.489,60 lei contributia Uniunii Europene si 1.452.792,27 lei contributie din bugetul national.

 

 

Date de contact:

Responsabil Telefon E-mail
 

Asociatia „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare  Durabila”

 

 

031.425.64.26

 

smartstudent@partnet.ro

 

 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.