COMUNICAT DE PRESA PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI SMIS 161204 „Dezvoltare M.S.T Clinic prin Investitii Ecologice si Inovatoare

803 Views

M.S.T. CLINIC SRL, cod de identificare fiscală 377389, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12444/21.10.1991, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Mihai Eminescu nr. 63, Etaj 1, Sector 2, derulează începând cu data de 01.06.2023 proiectul avand nr. <cod RUE> 292/SMIS 161204,  intitulat: „Dezvoltare M.S.T Clinic prin Investiţii Ecologice şi Inovatoare” cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 05.04.2023.

Valoarea totală a proiectului:

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.249.355,61 lei, din care suma finanţării nerambursabile primite din Programul Operaţional Competitivitate este în valoare de 759.394,60 lei echivalentă cu 95% din valoarea totală eligibilă aprobată, iar contribuția din bugetul național este 123.280,23 lei.

Obiectivul general al proiectului consta în realizarea de investiţii la nivelul societăţii, prin dotarea cabinetului de stomatologie, în vederea menţinerii şi consolidării poziţiei pe piaţă a societăţii.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  • Atenuarea schimbărilor climatice prin dotarea cabinetului stomatologic cu echipamente noi, performante, fiabile (O.S.1), care corespund Anexei I din REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) privind investiţia verde din punct de vedere al contribuţiei la obiectivele de mediu, acesta reprezentând şi avantajul concurenţial;
  • Cresterea nivelului de notorietate prin atragerea a cel putin 40 noi clienţi ca urmare a finalizării perioadei de implementare de 12 luni (O.S.2);
  • Prin consolidarea poziţiei pe piaţă a societăţii (O.S.3), aceasta şi-a propus ca in anul 2026 productivitatea muncii / angajat în cadrul companiei să ajungă la o rată de minim 15%. În final, acest rezultat va duce la creşterea competitivităţii societăţii.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea  4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact: MIHAI-DRAGOMIR STOENESCU

contact@stomclinic.com

error: Content is protected !!