Finalizarea proiectului „InnoHub – Student inovator, Antreprenor de succes”

681 Views

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila anunta finalizarea proiectului „InnoHub – Student inovator, Antreprenor de succes” cod MySMIS 140381, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 6 „ Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.iv: „Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie”, Obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Obiectivul general al proiectului a constat in cresterea gradului de ocupare a absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv si domeniile de specializare inteligenta, ca urmare a accesului a 341 de studenti din regiunile de implementare ale proiectului la un pachet de activitati formative antreprenoriale.

Proiectul s-a implementat in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest si regiunea Centru. Proiectul a vizat prin activitatile desfasurate un grup tinta format din 346 de studenti inmatriculati in cel putin anul 2 de studii de licenta, studenti in ciclul de studii universitare de master si de doctorat.

Principalele rezultate ale proiectului:

 • 1 campanie on-line de informare a publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului realizata
 • 346 persoane apartinand grupului tinta selectate in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala
 • 346 persoane din GT participante la programul de formare antreprenoriala
 • 313 certificate de absolvire a cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale
 • 313 planuri de afaceri elaborate individual sau in echipa de participanti in cadrul cursurilor de formare in competente antreprenoriale
 • 1 platforma on-line de depunere si evaluare a planurilor de afaceri realizata
 • 13 planuri de afaceri selectate
 • 13 persoane participante la stagii de practica
 • 13 persoane beneficiare de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat pentru infiintarea de intreprinderi
 • 13 intreprinderi infiintate
 • 13 ajutoare de minimis acordate in vederea implementarii planurilor de afaceri aprobate in cadrul proiectului
 • 65 persoane angajate in cadrul intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului
 • 13 afaceri functionale monitorizate

 

Proiectul a avut o durata de 24 luni si s-a implementat in perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023. Valoarea totala eligibila a proiectului a fost  de 9.686.035,57 lei, din care 8.233.130,22 lei contributia Uniunii Europene si 1.452.905,35 lei contributie din bugetul national.

 

Date de contact:

Responsabil Telefon E-mail
Asociatia „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”

 

 

031.425.64.26

 

office@partnet.ro

 

Tags:

error: Content is protected !!