COMUNICAT DE PRESA – InnoHub Lansarea proiectului cu titlul „InnoHub – Student inovator, Antreprenor de succes”

76 Views

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila anunta lansarea proiectului „InnoHub – Student inovator, Antreprenor de succes” cod MySMIS 140381, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 6 „ Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.iv: „Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie”, Obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea gradului de ocupare a absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv si domeniile de specializare inteligenta, ca urmare a accesului a 341 de studenti din regiunile de implementare ale proiectului la un pachet de activitati formative antreprenoriale.

Proiectul se va implementa in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest si regiunea Centru. Proiectul vizeaza prin activitatile previzionate un grup tinta format din 341 de studenti inmatriculati in cel putin anul 2 de studii de licenta, studenti in ciclul de studii universitare de maste si de doctorat.

Principalele rezultate estimate sunt urmatoarele:

 • 1 campanie on-line de informare a publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului realizata
 • 341 persoane apartinand grupului tinta selectate in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala
 • 341 persoane din GT participante la programul de formare antreprenoriala
 • 341 certificate de absolvire a cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale recunoscute de ANC
 • 341 de planuri de afaceri elaborate individual sau in echipa de participanti in cadrul cursurilor de formare in competente antreprenoriale
 • 1 platforma on-line de depunere si evaluare a planurilor de afaceri realizata
 • 13 planuri de afaceri selectate
 • 13 rapoarte de stagiu de practica intocmite
 • 13 persoane beneficiare de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat pentru infiintarea de intreprinderi
 • 13 certificate de inregistrare
 • 13 ajutoare de minimis acordate in vederea implementarii planurilor de afaceri aprobate in cadrul proiectului
 • 13 afaceri functionale

Proiectul are o durata de 24 luni si se va implementa in perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023Valoarea totala eligibila a proiectului este de 9.686.035,57 lei.

 

Date de contact:

Responsabil Telefon E-mail
Asociatia „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”

 

 

031.425.64.26

 

office@partnet.ro

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

Tags:

error: Content is protected !!