Lansarea proiectului “MOVE UP – Creșterea nivelului de calificare al angajaților din regiunile Nord-Vest și Centru”

119 Views

Vă informăm că începând cu 20 aprilie 2021, Asociația PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă, în calitate de Lider de parteneriat, împreună cu HR SPECIALISTS SRL implementează proiectul ” MOVE UP – Creșterea nivelului de calificare al angajaților din regiunile Nord-Vest și Centru”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea participării a 651 de angajați din regiunile Nord-Vest și Centru, la programele de formare profesională continuă, cu accent pe persoanele adulte cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, prin actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, utilizând inclusiv acțiuni de consiliere profesională și tutorat, precum și programe de formare profesională continuă, corelate cu nevoile specifice ale grupului țintă. Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 651 angajati 🕵, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoane cu vârsta de peste 40 de ani, din zonele rurale defavorizate (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) din regiunile:Centru 🎯✅ Brașov – aprox. 231 persoane, ✅ Covasna – aprox. 40 persoane, ✅ Harghita – aprox. 40 persoaneși Nord-Vest 🎯✅ Cluj – aprox. 300 persoane✅ Satu-Mare – aprox. 40 persoanePentru informații referitoare la proiect ne puteți contacta la următoarele adrese de e-mail:👉 Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Beneficiar: 📧office@partnet.ro.👉HR SPECIALISTS SRL, Partener 1: 📧contact@hrs-outsourcing.com

error: Content is protected !!