Forumul Smart Village – Transformarea digitală a comunităților rurale, a treia zi de prezentări de soluții inteligente

386 Views

 

Prezentările au fost deosebit de interesante fiind dezbătute idei concrete de valorificare a oportunităților existente în comunitățile rurale și soluții smart referitoare la dezvoltarea de proiecte care să conducă la facilitarea serviciilor publice, dar și la creșterea cifrei de afaceri, veniturilor și a calității vieții.

Reprezentantul Life is Hard, Anca Goron a prezentat soluții pentru apropierea cetățenilor de administrația locală prin platforma Smart CityHealth.

Despre dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității a vorbit coordonatorul Programului LEADER din cadrul Ministerului Agriculturii, doamna Delia Volschi.

Wallachia eHub prin persoana doamnei conf. univ. dr. Irina Rădulescu a supus atenției modalități de finanțare a Satului Inteligent prin Agenda Digitală Europeană, iar cu soluții și tehnologii digitale a venit Centrul antreprenorial USH Probusiness reprezentat de conf. univ. dr. Costin Lianu, director general.

Partea de cercetare a fost acoperită de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (INCD ECOIND), doamna director dr. ing. Luoana Pascu oferind servicii și soluții de mediu în scopul realizării conceptului de Smart Village.

Manuela Drăghicescu, președinta Clusterului RENEW și directoarea Centrului de Transfer Tehnologic “Digital and Smart Hub” PETAL, a materializat provocarea transformării inteligente prin clădiri NZEB prin rolul jucat de transferul tehnologic.

O intervenție captivantă a avut și doamna prof. Iolanda Mihalache – director general Asociația PartNET, Mondo Consulting & Trading, cu prezentari și discuții interactive privind activitatea consorțiului.

Arhitecții au fost prezenți prin persoana domnului Florin Enache, de la #better, care a dezvoltat un proiect de succes cu profit de milioane de euro “Plaiul Bîscilor – 1000 de case, 4000 de turiști pe noapte”, un exemplu de bună practică și know-how. Internaționalizarea conceptului și afacerilor a găsit ecou prin doamna Ramona Martinovici, fondatoarea și directoarea Australian Romanian Business Chamber, iar despre finanțarea pentru digitalizarea administrației publice a vorbit domnul Dragoș Preda, Secretar de Stat în perioada 2020-2021 la Ministerul Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor.

La final, au fost prezentate trei exemple de bune practice în proiecte de ameliorare a calității locuirii: comuna Polovragi, județul Gorj de către domnul Bogdan Târlea, comuna Jurilovca, județul Tulcea prin doamna viceprimar Galina Teleucă și zona Mostiștea-Călărași prin domnul Dumitrel Ștefănescu de la Asociația Flag Dunărea Călărășeană.

error: Content is protected !!